Blog

Swoboda korzystania z auta - jakie prawa ma najemca

Obecnie w prawie każdym większym mieście można znaleźć wypożyczalnie aut, oferujące pojazdy różnych klas i marek. Dzięki temu nawet nie posiadając własnego auta, a mając prawo jazdy, można bez problemu pojechać na wymarzony urlop, sprawnie przemieszczać się po mieście czy też włączyć je do firmowej floty. Czy jednak swoboda korzystania z auta jest nieograniczona?

Każda firma wynajmująca auta stawia pewne warunki korzystania z pojazdów. Jest zbiór pewnych wspólnych zasad, czasem jednak są wyszczególnione pewne reguły, które można znaleźć tylko w niektórych wypożyczalniach. Jak więc wyglądają uprawnienia klienta względem tej usługi?


Podstawowe prawo najemcy – sprawny samochód
Firma wynajmująca pojazdy ma obowiązek dostarczyć najemcy samochód w dobrym stanie technicznym – tym samym auto powinno być sprawne, czyste i bezpieczne. Co więcej – jeśli stan techniczny nie odpowiada pewnym standardom i z jego przyczyny ulegnie awarii, wypożyczalnia ma obowiązek ją usunąć. Najemca może również domagać się pojazdu zastępczego. Jeśli natomiast wypożyczalnia nie zlikwiduje wady, która uniemożliwia korzystanie z samochodu albo też nie podstawi innego samochodu, to klient ma prawo żądać albo obniżenia ceny najmu do czasu usunięcia awarii, albo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Prawo do korzystania z samochodu – jakie ograniczenia
Według większości regulaminów – użytkownik pojazdu ma prawo (ale też i obowiązek) korzystać z samochodu zgodnie z jego potocznym przeznaczeniem. To zaś oznacza, że jest to przede wszystkim środek lokomocji i tylko do tego celu można go używać. Zawsze też trzeba mieć ze sobą komplet dokumentów, które są wymagane np. podczas kontroli ruchu drogowego.


Co natomiast z wyjazdem za granicę? Wszystko zależy od wypożyczalni. Niektóre z nich pozwalają na poruszanie po Państwach UE, inne wyszczególniają określone kraje, pozostałe zaś nie dopuszczają takiej możliwości. Co ważne – jeśli mamy zamiar jechać za granicę wynajętym samochodem, należy to zaznaczyć jeszcze przed zawarciem umowy.
Dodatkowe ograniczenia korzystania mogą dotyczyć np. palenia tytoniu w samochodzie. Bez zgody firmy nie można dokonywać żadnych trwałych przeróbek i zmian, które byłyby sprzeczne z jego właściwościami. Ewentualne drobne zmiany zaś (o charakterze nietrwałym) należy konsultować z wypożyczalnią.
Inną istotną rzeczą jest uprawnienie do kierowania autem. Według zwykłej umowy tylko osoba, której podpis widnieje na niej, ma prawo do zasiadania za kółkiem. Niektóre z firm wynajmujących pojazdy jednak dają możliwość oznaczenia drugiego kierowcy, który również będzie uprawniony do kierowania samochodem. Nie warto naginać tej zasady, gdyż najczęściej mogą się z tym wiązać kary umowne.


Warto zawsze zapoznać się z regulaminem
Powyższe prawa i ich ograniczenia wynikają z faktu, że mimo otrzymania auta w użytkowanie, to wciąż wypożyczalnia jest ich właścicielem. Jakie zaś mogą być inne uprawnienia i ograniczenia w swobodzie korzystania? Zawsze warto sprawdzić regulamin i zapisy umowy.